7/1/09

A CASA DA LEITEIRA 2.0 CASE 3.0


O 2009 xa ten forma de semana, e A Casa da Leiteira xa ten forma de colectivo, de nova imaxe, de novos medios, de presencia na rede, de novas citas, novos proxectos, novos membros. Nace xa unha nova senda dunha marca que leva anos facendo ruido na provincia da Coruña. Ruido de música, arte, cultura e xente.
Cunha vida desintegrada en Internet, agora toma partida unha idea nova de asociación e de branding, máis grupal, máis amable, máis aberta, libre, participativa. Agora A Casa da Leiteira é blogging, é Google, é Facebook, é foro.
Benvidos(as) á etapa case que 3.0.
_
El 2009 ya tiene forma de semana, y A Casa da Leiteira ya tiene forma de colectivo, de nueva imagen, de nuevos medios, de presencia en la red, de nuevas citas, nuevos proyectos, nuevos miembros. Nace ya una nueva senda de una marca que lleva años haciendo ruido en la provincia de A Coruña. Ruido de música, arte, cultura y gente.
Con una vida desintegrada en Internet, ahora toma partida una idea nueva de asociación y de branding, más grupal, más amable, más abierta, libre, participativa. Ahora A Casa da Leiteira es blogging, es Google, es Facebook, es foro.
Bienvenidos(as) a la etapa casi 3.0.

No hay comentarios: